Hjemmets fire hjørner i trygge hender

Vi har jobbet for Dere siden 1995

Moderne teknologier og utviklet produksjonsbase

MiTek
essetre
Randek
CE
BM TRADA

Eksperter til å produsere og bygge treverks konstrukjoner

Realiserte prosjekter

Den mest fleksible treforedlings bedriften i Litauen

Jobbe

1995

49

           personell